Công ty An Hải, khóa thẻ từ, khoá thẻ từ khách sạn, khoá cảm ứng, khoá vân tay, khoá mã số, khoá điện tử, khoá thông minh, nhà thông minh, điện khách sạn, thiết bị điện khách sạn, thiết bị điện khách sạn thông minh, chấm công, kiểm soát ra vào, minibar, tủ mát, két sắt, hotel lock, online lock, khoá căn hộ, smart lock, intelligent lock, kiểm soát thang máy.
  • Hỗ trợ:
  • yahoo
  • yahoo
  • 093.400.1296
  • 093.403.1296

Chấm công - Kiểm soát ra vào

Máy chấm công

Máy chấm công

Mã số: LP600
Máy chấm công

Máy chấm công

Mã số: S1000
Kiểm soát ra vào

Kiểm soát ra vào

Mã số: MA300
RFID

RFID

Mã số: SKW-V2/SKW-H2
Khóa vân tay

Khóa vân tay

Mã số: L7000S
Security Relay Box

Security Relay Box

Mã số: 1
Electric Strike

Electric Strike

Mã số: AL-130NO/NC
Electric Strike

Electric Strike

Mã số: AL-131NO/NC
Electric Strike

Electric Strike

Mã số: AL-132NO/NC
Electric Strike

Electric Strike

Mã số: AL-133NC
Electric Strike

Electric Strike

Mã số: AL-300
Electric Strike

Electric Strike

Mã số: AL-100PF
Electric Strike

Electric Strike

Mã số: AL-200PZ
Electromagnetic Lock

Electromagnetic Lock

Mã số: AL-280(LED)
Electromagnetic Lock

Electromagnetic Lock

Mã số: AL-280D(LED)
Electromagnetic Lock

Electromagnetic Lock

Mã số: AL-350(LED)
Electromagnetic Lock

Electromagnetic Lock

Mã số: AL-350D(LED)
Electromagnetic Lock

Electromagnetic Lock

Mã số: AL-500(LED)
Electromagnetic Lock

Electromagnetic Lock

Mã số: AL-500D(LED)